Overfladebehandling af rustfrit stål Aarhus, Horsens

Overfladebehandling af rustfrit stål


Pas på overfladen - få en overfladebehandling

Rustfrit stål er en legering bestående af et basismateriale, jern (Fe), samt legeringsmetaller. Sidstnævnte udgør i de fleste tilfælde Krom, Nikkel, Titan eller Molybdæn. Gennem oxidation af legeringen dannes der på overfladen et meget tyndt, beskyttende oxydlag, som forøger stålets evne til at modstå korrosion.

Oxidhinden består hovedsageligt at legeringsmetallet kroms oxid, og har en tykkelse i størrelsesordnen 0,06 – 0,08 µ, svarende til ca. 10 x tyndere end et menneskeligt hår.

Ved bearbejdning af rustfrit stål, f.eks. ved svejsning eller slibning beskadiges oxydlaget, hvorved der kan opstå korrosion. Dette ses bl.a. som anløbninger langs svejsesømmene eller som rustpletter. Oxydlaget kan også være gennembrudt som følge af urenheder, der er presset ind i stålet under håndtering eller ved skader under bearbejdning f.eks. fra afsmitning af værktøjet.

For at opnå en pæn, ensartet og holdbar overfladebehandling, er det nødvendigt at alle urenheder - ikke mindst anløbninger fra svejsninger og skærekanter fjernes og at oxidlaget genetableres.

Den bedste metode til genetablering af stålets oxidlag er bejdsning, hvor emnerne nedsænkes i et kar med bejdsevæske. 

Husk at vi hos Hotek tilbyder vi både bejdsning af rustfrit stål, afgratning og glasblæsning. Vores base er i Horsens, men vi kører også til Århus og resten af Jylland.